Etiket: dini filmler

Mistik Bir Öykü – Samsara Filmi İncelemesi

Sanskrit kökenli modern dillerde birincil olarak “dünya” anlamında kullanılır. Hinduizm, Budizm, Jainizm, Sihizm dinlerinde reenkarnasyon ya da yeniden doğum döngüsünü anlatan bir kavramdır. [1] Samsara; Ron Frickle tarafından 2011 yılında….